6 grudnia 2015 roku o godzinie 12:00 wyjdziemy na ulice Krakowa, żeby wyrazić brak zgody na narastającą nienawiść i agresję w naszym życiu społecznym.

Nie zgadzamy się, aby dialog – podstawę demokratycznego społeczeństwa – zastąpiły akty przemocy: słowa nienawiści, pobicia i palenie kukieł na demonstracjach.

Łączymy się ponad podziałami politycznymi i religijnymi. Zapraszamy do wspólnej demonstracji każdego, kto nie chce być reprezentowany przez radykalne środowiska. Każdą, która nie podpisuje się pod aktami przemocy i agresji. Każdego i każdą chcących żyć w dojrzałym, demokratycznym społeczeństwie.

Spalenie kukły Żyda na wrocławskim Rynku, napis “Pray for Islamic Holocaust” w Poznaniu czy pobicie muzyka Chillu pod okrzykiem “wypierd… do Syrii” – nie w naszym imieniu!

START: 6 grudnia, godzina 12:00, pod Wieżą Ratuszową w Rynku Głównym w Krakowie
TRASA MARSZU: Rynek Główny (wieża ratuszowa) – ul. Grodzka – ul. Stradomska – ul. Krakowska – pl. Wolnica

Demonstracja odbędzie się w formule “NO LOGO”, co oznacza, że protestujemy we wspólnej sprawie, ponad podziałami. W związku z tym nie będziemy prezentować przynależności do organizacji, partii politycznych etc.

Na marszu nie będą skandowane żadne hasła; odczytany zostanie jedynie manifest, następnie w milczeniu przemaszerujemy ulicami Krakowa. Zachęcamy do przygotowywania transparentów wyrażających sprzeciw wobec nienawiści.

Demonstrację organizuje nieformalna grupa zwykłych obywateli i obywatelek. Poprosiliśmy_łyśmy o wsparcie ponad sto pięćdziesiąt organizacji pozarządowych, instytucji i osób publicznych, grup nieformalnych oraz środowisk naukowych, niezależnie od ich sympatii oraz poglądów politycznych.

_________________

Kontakt: dialogzamiastagresji[at]gmail.com

***** ENGLISH *****

On 6th of December, right at noon, we shall come out on the streets of Krakow in order to show our disagreement for the hate and aggression increasing in the social life. We disagree that the dialogue, a feature on which the democratic society bases, to become interchanged by the violent acts which consist of the use of language of hate, batterings and burning the effigies of certain ethnic groups during the course of demonstrations. We unite above political and religious divisions. We invite everyone to take part in the demonstation together if only they don’t want to be represented by radical groups. All, who stands against acts of violence and aggression. All who want to live in a mature, democratic society. The burning of Jew’s effigy in the Main Square of Wroclaw, the “Pray for Islamic Holocaust” written in Poznan or beating up of the musician, Chillu, accompanied by the cries “Fuck off to Syria” have not been done on our behalf!

START: 6th December at noon, the Main Square of Krakow

OUR ROUTE: Main Square – Grodzka Street – Stradomska Street – Krakowska Street – Wolnica Square

The demonstration is to follow “NO LOGO” rule, ie. we protest together, rising above divisions. Therefore we are going not to show any organization, political or other affiliations. We are going to march without shouting; only the manifesto shall be read and afterwards a silent march through the streets of Krakow will follow. We encourage you to prepare placards with slogans against hate.

The demonstation is organized by an informal group of ordinary citizens. We have asked more than 150 non-governmental organizations, institutions, public persons, informal groups and scientists to support us, irrespective of their symphaties or political views.

Lista organizacji oraz autorytetów, które poparły manifest

1. Organizacje, stowarzyszenia, fundacje, media

Miesięcznik Znak
Krytyka Polityczna
Korporacja HaArt
Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych
Centrum Muzułmańskie w Krakowie
Jewish Community Centre
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej
Fundacja Manowce Kultury
Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Obcokrajowców
Kraków Przeciwko Igrzyskom
Spółdzielnia “Ogniwo”
ROCKagainstHate
Kraków Expat Community (nieformalna społeczność obcokrajowców w Krakowie)
Chlebem i Solą
Fundacja Otwarty Plan
Fundacja Autonomia
Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
Fundacja Machina Fotografika
Stowarzyszenie Młodych dziennikarzy “Polis” (koordynator Kampanii Rady Europy “Bez nienawiści” w Polsce)
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Kraków
Fundacja Dobra Wola
Fundacja Animatornia
Fundacja Kultura dla Tolerancji
Popmoderna (portal kulturalny i stowarzyszenie)
Autoportret (czasopismo)
PROwincja (czasopismo kulturalne)
Centrum Międzykulturowe
Witajcie w Krakowie
Fundacja Pozytywnych Zmian
Barbarzyńca. Pismo antropologiczne
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Pracownia Obywatelska

2. Osoby ze świata kultury, religii, mediów i nauki

Bartosz Szydłowski (dyrektor Teatru Łaźnia Nowa)
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Instytut Religioznawstwa UJ)
prof. dr hab. Irena Borowik (Instytut Socjologii UJ)
ojciec Maciej Zięba (działacz opozycyjny z czasów PRL, Instytut Tertio Millenio)
Ziemowit Szczerek (pisarz, publicysta)
Ks. Adam Boniecki (redaktor senior – Tygodnik Powszechny)
dr hab. Beata Kowalska (Instytut Socjologii UJ)
Anna Lipowska-Teutsch (psycholożka, działaczka antyprzemocowa)
prof. dr hab. Włodzimierz Sady (rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
prof. dr hab. Tadeusz Słomka (rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
prof. dr hab. Ewa Kutryś (rektorka PWST w Krakowie)
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Prof. dr hab. Maria Flis (Instytut Socjologii UJ)