Spotkanie aktywizujące mieszkańców Podgórza rozpoczęło się od wizytacji pobliskich terenów zielonych związanych z ruchem społecznym „Akcja Poziomka” oraz rozmowy z jej organizatorami, jako przykładu skutecznych działań społecznych na rzecz promocji terenów zielonych. Następnie przeprowadzone zostały warsztaty twórczego rozwiązywania problemów, przy pomocy burzy mózgów z opóźnionym wartościowaniem.

Jako cel prowadzonych warsztatów, uczestnicy wybrali: „Poprawa jakości powietrza – pomysły na konkretne działania.” Bazując na wiedzy nabytej na spotkaniu eksperckim, uczestnicy proponowali różne strategie działań, które mogłyby prowadzić do poprawy jakości życia miejskiego. Główne wątki przewijające się przez propozycje uczestników, krążyły wokół tematów: poprawy jakości powietrza oraz terenów zielonych.

Oto lista propozycji, które uzyskały na etapie wartościowania najwyższą ilość głosów (pełną listę znajdziesz poniżej w RAPORCIE):

– zorganizowanie akcji informacyjno-uświadamiającej związanej z kosztami leczenia chorób wywołanych przez złej jakości powietrze – „rachunek za smog”;

– informowanie mieszkańców o możliwościach działań na rzecz poprawy powietrza (dopłaty do wymiany pieców itp.);

– utworzenie pływających wysp do obserwacji z bulwarów;

– stworzenie ruchu obywatelskiego w celu przystosowania nieużytków;

– pogłębiona analiza sytuacji na terenie Kurdwanowa (wyjaśnienie wyjątkowo złej jakości powietrza);

– włączenie kościoła w problem złej jakości powietrza.

Fundacja Otwarty Plan – Raport ze spotkania – Podgórze (pdf)