Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nagrodził Fundację Otwarty Plan w ramach konkurs #ekoLIDERZY 2016. Konkursie, którego głównym założeniem było uhonorowanie instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

WFOSiGW w Krakowie7 czerwca 2016 roku w Krakowskim Teatrze Variété, odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Fundacja Otwarty Plan otrzymała wyróżnienie i nagrodę za #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii za realizację projektu „Czyste powietrze w inteligentnym mieście – program edukacji ekologicznej w szkole”.

Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2015 przy współudziale środków z WFOŚiGW w Krakowie, NFOŚiGW lub UE – POIiŚ w perspektywie 2007-2013, dla których WFOŚiGW w Krakowie był Instytucją Wdrażającą.

Pełna lista nagrodzonych #ekoLIDERÓW dostępna jest na stronach Funduszu.

Fot. WFOŚiGW w Krakowie