smog-w-szkoleDo szkół wracają uczniowie, a my wracamy do nich ze spotkaniami i prelekcjami o przyczynach zanieczyszczenia krakowskiego powietrza, o zwyczajach transportowych, mobilności i jakości życia.

Zachęcamy do zgłaszania klas na bezpłatne warsztaty. Oferta skierowana jest do szkół z Krakowa, zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Warsztaty trwają 1 lub 2 godziny lekcyjne, prowadzone są przez doświadczonych edukatorów, w oparciu o scenariusze lekcji “Smog w szkole” przygotowane w 2015 roku przez Zespół Fundacji we współpracy z doradcą metodycznym i realizowane są w ramach dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Szkoły nie ponoszą dodatkowych kosztów prelekcji.

Zapraszamy!

Kontakt do edukatorów celem umówienia terminu warsztatu:

Magdalena Pastuszak
tel. 500 729 778
magpastuszak@gmail.com

Grzegorz Ćwiertnia
tel. 789 295 093
grzegorz@otwartyplan.org

Maciej Skinderowicz
matiej.s@gmail.com

Bieżącą ofertę warsztatową kończymy w październiku 2016 roku.

W sprawie kolejnych ofert prosimy o kontakt z koordynatorką Małgorzatą Małochleb pod nr tel.: 506 457 157