Od 2011 roku, dzięki wsparciu uzyskiwanemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przygotowujemy aktualizację drukowanej wersji rowerowej mapy Krakowa. Pierwsze trzy edycja mapy zostały wydane w ramach działań Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

W 2018 roku wydaliśmy DaRoPlan po raz szósty. Nasze mapy trafiają do rowerzystów przede wszystkim podczas warsztatów, jakie prowadzimy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Bierzemy też udział w wydarzeniach plenerowych, piknikach, czy po prostu rozdajemy nasze mapy napotkanym rowerzystom. Zostawiamy je też w zaprzyjaźnionych lokalach, jak Ambasada Krakowian, czy punkty informacji miejskiej i centrach informacji społecznej i senioralnej. Rozsyłamy mapy również na życzenie.

Zachęcamy do korzystania z mapy, a szczególnie do codziennego używania roweru jako środka transportu w drodze do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy. Na mapie zamieszczamy porady dla rowerzystów. W graficzny sposób wskazujemy, jak korzystać z roweru, przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ogólnym i z użyciem infrastruktury rowerowej. Zawsze przypominamy, że piesi mają pierwszeństwo na chodniku oraz wyszczególniamy, pod jakimi warunkami możemy z rowerem poruszać się po chodniku.

Wersja online mapy znajduje się pod adresem: ibiekrakow.com/mapa
W związku ze zmianami, jaki pojawiają się w ciągu roku, dbamy też o bieżącą, całoroczną aktualizację na mapie sieci dróg dla rowerów, czy nowych ulic z dopuszczeniem ruchu rowerów (kotrapasy, kontraruch).

Mapa wydana została w ramach projektu “Program edukacyjny “Szkoły przeciw smogowi”, czyli o zanieczyszczeniu powietrza i mobilności aktywnej” przy wsparciu WFOŚiGW w Krakowie.