Wraz z Youth and Environmental Europe od kwietnia do czerwca tego roku pracujemy nad projektem, który będzie głosem młodych osób aktywistycznych w debacie o sprawiedliwości klimatycznej. Głównym założeniem projektu jest to, aby został on stworzony przez młode pokolenie, opierając się o ideę edukacji rówieśniczej.

Młode pokolenie jest kluczowym głosem w prowadzeniu globalnej zmiany, jaką jest transformacja społeczno-gospodarcza. Dlatego też powinniśmy i powinnyśmy myśleć w kategoriach sprawiedliwości. Kryzys klimatyczny dotyka wszystkich, ale nie w ten sam sposób – globalne nierówności wciąż zwiększają się poprzez relacje władzy. Funkcjonujemy w systemie, który zbudowany jest na eksploatacji ziemi i ludzi, wydobyciu, ucisku i niewolnictwie. 

Praca nad publikacją dzieli się na trzy etapy:
– warsztaty metodologiczne dla osób autorskich, podczas których ustalamy strukturę publikacji (kwiecień 2023),
– pisanie tekstów o sprawiedliwości klimatycznej (maj 2023),
– promocja publikacji i warsztaty ewaluacyjne z osobami autorskimi (czerwiec 2023).

Projekt opierać się będzie na bezprzemocowej komunikacji, inkluzywności w kwestii gender, jak i na włączaniu mniejszości.

Obserwujcie nas, aby być na bieżąco z procesem tworzenia publikacji!