Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy realizację projektu pt. Młodzież dla klimatu! Do jego udziału zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z województwa śląskiego oraz małopolskiego. Projekt ma na celu wzrost wiedzy na temat zmian klimatu oraz zaangażowania młodzieży w działania nagłaśniające ten problem w szkolnej i lokalnej społeczności.

Badania opinii publicznej społeczeństwa polskiego CBOS (2009 r. i 2014 r.) oraz Fundacji WWF (2016 r.), pokazują, że uznajemy zmiany klimatu za realny problem i traktujemy go poważnie, z drugiej jednak strony, uważamy, że jako kraj mamy niewielki wpływ na jego powstawanie i możliwość zmiany sytuacji.

Jako Fundacja widzimy konieczność w podejmowaniu nieustannej edukacji w tym zakresie, zwłaszcza, że, jak alarmują liczne raporty naukowców (w tym raport Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu z 2018 r.), nie mamy już czasu do stracenia, jeśli chcemy powstrzymać ocieplenie atmosfery na granicy 1,5-2 stopni C.

Ubiegły rok był przełomowy dla dyskusji o zmieniającym się klimacie za sprawą Konferencji ONZ ds. Zmian Klimatu w Katowicach oraz działań młodej aktywistki ze Szwecji – Grety Thunberg, która stała się przykładem dla setek młodych ludzi i inicjatorką młodzieżowych strajków klimatycznych. Strajki te odbywają się także w Polsce, co jest bardzo pozytywnym znakiem, że polska młodzież nie tylko interesuje się globalnymi wyzwaniami związanymi z ochroną klimatu, ale także aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji. 

W projekcie tym chcemy wyjść naprzeciw, zgłaszanej przez młodzież zaangażowaną w strajki klimatyczne, potrzebie obecności w szkołach edukacji klimatycznej. W ramach projektu chcemy uwrażliwić na to nauczycieli/ki oraz zachęcić ich do wspierania młodzieży w podejmowanych działaniach. Młodzież chcemy wspomóc w uporządkowaniu i pogłębieniu wiedzy o zmianach klimatu oraz zachęcić ich do edukacji peer to peer – edukacji rówieśniczej, która przekłada się   w dalszej kolejności na podejmowanie wspólnych działań w szkolnej i lokalnej społeczności. Nasze zaangażowanie ma na celu udzielenie wsparcia szkołom oraz doposażenie ich w wiedzę i narzędzia.

Część zaplanowanych wydarzeń odbędzie się w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, który w tym roku odbędzie się w dniach 18 – 24 listopada 2019 r. pod hasłem << Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!>>

Szkoły ponadpodstawowe z województwa śląskiego i małopolskiego chętne do udziału w projekcie, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 18.09.2019 na adres fundacja@otwartyplan.org

Projekt pt. Młodzież dla klimatu! Seminaria dla zespołów szkolnych i wydarzenia proklimatyczne w czasie TEG 2019 współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

fot. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Kraków, 15.03.2019, Klub Gaja