Jesteśmy obok kilkudziesięciu innych organizacji sygnatariuszem listu otwartego do Premiera Polski, ws. sytuacji polskich NGO zaangażowanych w pomoc rozwojową i humanitarną. List porusza kwestię potrzeby dalszego fiansowania polityki pomocowej Polski. Organizacje pozarządowe zbudowały międzynarodowe partnerstwa na rzecz najbardziej potrzebujących społeczności na świecie. Planowane przez władze w Polsce wstrzymanie wsparcia finansowego może przynieść niepowetowane straty, zaprzepaszczając kilkanaście lat niesamowicie ważnej pracy, jaką wykonały organizacje i pracujący w nich z oddaniem dla sprawy pomocy innym ludzie.

TREŚĆ LISTU OTWARTEGO DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO OD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH z 13 MAJA 2020 ROKU:

My, polskie organizacje pozarządowe zaangażowane we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec odwołania w roku bieżącym konkursów grantowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym konkursu Polska Pomoc Humanitarna 2020, Polska Pomoc Rozwojowa 2020, Wolontariat Polska Pomoc 2020, Edukacja Globalna 2020. Przy podejmowaniu tych decyzji nie podjęto żadnej komunikacji czy konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych.

Od kilkunastu lat my, polskie organizacji pozarządowe, budujemy międzynarodowe partnerstwa, prowadząc programy pomocowe wśród najbardziej potrzebujących społeczeństw na świecie. Robimy to pod nazwą Polska Pomoc, budując wizerunek Polski solidarnej, odpowiedzialnej i zaangażowanej w pomoc międzynarodową. Zatrzymanie konkursów i finansowania naszej działalności wpłynie nie tylko na efektywność i trwałość dotychczasowych programów pomocowych, ale także obniży poziom zaufania naszych partnerów i osłabi wizerunek Polski jako stabilnego donatora na arenie międzynarodowej. Brak funduszy w 2020 roku doprowadzi do realnego zagrożenia dla zachowania wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowników i przetrwania całych organizacji.

My, polskie organizacje pozarządowe, musimy być wiarygodnymi partnerami w konsorcjach i partnerstwach międzynarodowych, musimy być wiarygodni dla tych, którym pomagamy, którym często ratujemy zdrowie i życie. Pracujemy na zaufanie i szacunek naszych partnerów i beneficjentów i musimy utrzymać budowaną od wielu lat współpracę. Chcemy to zrobić także dla Polski – logo Polska Pomoc jest widoczne m.in. na namiotach dla uchodźców w Libanie, w nowych salach szpitala okulistycznego w Tanzanii, na sprzęcie ratowniczym w Etiopii, murach nowych szkół i przedszkoli w Kenii, na klinikach mobilnych w Iraku czy w gabinetach psychologicznych na Ukrainie i ekwipunku ratowników górskich w Gruzji.

W tym trudnym okresie epidemii chcemy też działać w krajach, gdzie brakuje pomocy medycznej, dostępu do wody i środków czystości, czy edukacji. Międzynarodowi donatorzy – w tym wiele krajów Unii Europejskiej – utrzymują finansowanie pomocy rozwojowej i humanitarnej i jednocześnie uruchomia dodatkowe fundusze na pomoc związaną z ochroną zdrowia i zabezpieczeniem przed skutkami pandemii.

Rozumiemy ograniczenia wynikające z obecnej sytuacji, mamy jednak przekonanie, że złożone propozycje działań projektowych, po uwzględnieniu niezbędnych zmian, dostosowujących je do sytuacji epidemiologicznej, mogłyby być z sukcesem przeprowadzone. Właśnie teraz kontynuacja naszej pomocy jest szczególnie potrzebna, ponieważ mieszkańcy państw, w których prowadzimy działania pomocowe, są wyjątkowo narażeni na skutki pandemii koronawirusa. W ekstremalnych przypadkach brak finansowania oznacza dla beneficjentów naszych programów zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Zwracamy się z apelem o podjęcie pilnych działań, które pozwolą organizacjom pozarządowym na prowadzenie swojej działalności, w tym o opublikowanie wyników konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2020 oraz jak najszybsze ogłoszenie konkursów na działania związane z zapobieganiem skutkom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym, wywołanym pandemią COVID-19.

Podpisano:

Grupa Zagranica – federacja 53 organizacji pozarządowych, w tym jej członkowie:
ADRA Polska
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska
Fundacja Ari Ari
Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych
Fundacja Go’n’Act
Fundacja Inna Przestrzeń
Fundacja Kiabakari
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fundacja Otwarty Plan
Fundacja Redemptoris Missio
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja WWF Polska
Gdańska Fundacja Oświatowa
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Polska Akcja Humanitarna
Polska Misja Medyczna
Polska Zielona Sieć
Stowarzyszenia Współpracy Kobiet, NEWW-Polska
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie „SOLIDARNI”
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Oraz:

Fundacja HumanDoc
Fundacja ICAD
Fundacja Partners Polska
Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Treść listu do pobrania.