Szanowny Pan
Zbigniew Rau
Minister Spraw Zagranicznych

List otwarty Grupy Zagranica ws. pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Szanowny Panie Ministrze,

W obliczu rosyjskiej inwazji na niepodległą Ukrainę, apelujemy o pilne podjęcie decyzji o zwiększeniu pomocy humanitarnej kierowanej do Ukrainy. Nie ulega wątpliwości, iż agresja Federacji Rosyjskiej stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów mieszkanek i mieszkańców Ukrainy, postawiła również pod znakiem zapytania ich przyszłe życie w demokratycznym, niepodległym i bezpiecznym kraju.

Polska od dawna jest głęboko zaangażowana w działania w Ukrainie. Polskie organizacje pozarządowe mają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu społeczeństwa ukraińskiego. Ukraina jest od wielu lat jednym z krajów priorytetowych polskiej pomocy rozwojowej.

Obecna sytuacja powoduje radykalną zmianę potrzeb i kontekstu udzielanego wsparcia. Oznacza to konieczność modyfikacji planu rocznego współpracy rozwojowej 2022, a w szczególności dostosowania zakresu konkursu grantowego „Polska Pomoc 2022” w części ukraińskiej do aktualnej sytuacji.

W drugiej kolejności niezbędna jest także dyskusja i decyzje dot. strategicznego podejścia do wspierania Ukrainy w dłuższym okresie w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej, a także wzmocnienia zaangażowania Polski we wspieranie prodemokratycznych ruchów i inicjatyw w Rosji i Białorusi.

Dodatkowo apelujemy o wzmocnienie finansowania na działań z obszaru edukacji globalnej. Aby w odpowiedni sposób zareagować na sytuację w Ukrainie, polskie społeczeństwo, w tym młodzi ludzie, muszą uzyskać dostęp do rzetelnej wiedzy na temat globalnych wyzwań, takich jak konflikty zbrojne i migracje. Bez tego nie zbudujemy społecznego poparcia dla działań pomocowych dla naszego wschodniego sąsiada.

Prosimy o informację na temat działań Ministerstwa w tym zakresie, w szczególności w kontekście planu rocznego współpracy rozwojowej na rok bieżący. Organizacje członkowskie Grupy Zagranica, zaangażowane w działania w Ukrainie, są gotowe służyć pomocą i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pozostajemy w gotowości do współpracy i kontaktu.

Dołączamy również do wiadomości zeszłotygodniowy apel polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym Grupy Zagranica.

Z poważaniem,
Jan Bazyl, Dyrektor Wykonawczy Grupy Zagranica

Data publikacji 28.02.2022 roku

Grupa Zagranica jest federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należą obecnie 57 organizacje – zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i profilu i obszaru działań.