1433263058_3bb9273125_mCiepła wiosna, upalne lato to jedna z oznak wzmożonego zapotrzebowania na podlewania ogrodów, działek i okolicznych skwerów. Wracając myślami do skwaru z lipca 2015 roku, warto już dziś rozważyć, jak od pierwszych dni wiosny skutecznie gromadzić wodę deszczową na terenie posesji (szczególnie wodę spływającą dziś rynnami, do kanalizacji z dachu domu, altany, czy garażu). Tak, aby w dniach, albo tygodniach pozbawionych opadów mieć jej pod dostatkiem. A tym samym cieszyć się bujną roślinnością i schronieniem pod naturalnie zielonym baldachimem w ogrodzie, bez konieczności zużywania cennej, starannie oczyszczonej wody kranowej.

Na przeciw potrzebie zatrzymanie wody na miejscu do podlewania ogrodu wychodzi w Krakowie program małej retencji wód opadowych na rok 2016. Podobnie, jak w latach ubiegłych mieszkańcy Krakowa (zwrówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne) mogą starać się o dotację do wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód deszczowych.

Pełen wykaz procedur oraz formularzy, jakie należy wypełnić i przedłożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dostępny jest na stronach BIP Kraków.

Warto skorzystać, ale i warto zachęcić innych do tego. Program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa – Krakowski program małej retencji wód opadowych to nasza szansa na zatrzymanie cennej wody na terenie miasta.

zrownowazony-rozwoj-cz-3Dla znalezienia argumentów na poparcie potrzeby racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi polecamy uwadze publikację Fundacji Sendzimira “Zrównoważony rozwój zastosowania” cz. 3, rozdział “Usługi ekosystemów wodnych w miastach” autorstwa Anny Januchty-Szostak (2012). Znajdziecie w niej potwierdzenie, dla szeregu powodów, dla których już dziś warto rozważyć, a jutro wprowadzić gromadzenie wód opadowych w mieście. Na dobry początek, niech jednym z powodów będzie koszt podlewania przydomowych roślin.

Fragment:
Postulaty zawarte w Poznańskiej Karcie Wody w Mieście są przykładem kluczowych zasad zrównoważonego gospodarowania wodą w mieście:
/…/
2. Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu wystąpienia opadu, w miarę możliwości na powierzchni terenu. W celu spowolnienia i redukcji odpływu powierzchniowego konieczne jest wdrażanie zdecentralizowanych systemów zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych (np. SUDS/TRIO) opartych na miejscowej retencji, infiltracji, oczyszczaniu i ponownym wykorzystaniu wód opadowych. Powierzchniowe systemy transportu i zagospodarowania wody powinny stanowić element kompozycji krajobrazu zintegrowanego z zagospodarowaniem urbanistycznym terenu.
/…/