Od momentu kiedy w styczniu br. Sejmik Województwa przyjął uchwałę antysmogową dla Małopolski, wyłączając Kraków z przyczyn oczywistych, rozpoczęło się pewne zamieszanie (Kraków ma własne przepisy uchwalone rok wcześniej, które wejdą w życie 1.09.2019 r.).

Dla niezliczonej liczby osób wizja wcześniejszego naprawiania jakości powietrza stała się na tyle pociągająca, że po kilku miesiącach oczekiwania również Kraków doczekał się wcześniej lepszych przepisów. Już od 1 lipca 2017 roku również nasze miasto będzie miało tzw. przepisy przejściowe. W oparciu uchwałę przyjętą z końcem kwietnia, nie będzie można ogrzewać domów i mieszkań węglem niskiej jakości, które emitują do atmosfery najwięcej toksycznych związków i pyłów. Oznacza to, że od najbliższej zimy do ogrzewania domu nie będzie można używać: paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%, a także paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%, jak też paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z następujących parametrów: wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg, zawartość popiołu powyżej 10%, zawartość siarki powyżej 0,8%.

Warto przypomnieć, że od używania węgla do ogrzewania domu lub mieszkania można się skutecznie i trwale uwolnić i to z użyciem tylko części prywatnych środków. W Krakowie wdrożony jest Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) z dotacjami do wymiany systemu ogrzewania (do 80% poniesionych kosztów) oraz Lokalny Program Osłonowy przysługujący przy dochodzie 3170 zł netto na miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym lub 2313 zł netto na miesiąc na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Więcej: o wymianie pieców w Krakowie: bezpiecni.pl || o uchwale: malopolska.pl