Przewidywane efekty uchwałyJuż tylko do 5 stycznia 2017 roku możemy zająć stanowisko biorąc udział w konsultacjach społecznych projektu tzw. uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw to realna szansa na poprawę jakości powietrza w Małopolsce. Pierwszy krok prawie równo rok temu (15.01.2016 r.) został już wykonany dla poprawy jakości powietrza w Krakowie. Jednak, aby mieszkańcom Krakowa zapewnić dobrą jakość powietrza, nie wystarczą prace i działania w granicach gminy. Potrzebne jest zmniejszenie oddziaływania otoczenia, i radykalne zmniejszenie napływu zanieczyszczeń z sąsiednich obszarów.

Projekt uchwały dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem powietrze.malopolska.pl/antysmogowa.
Uwagi i wnioski do projektu uchwały kierować można elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym przed zakończeniem wnoszenia uwag. W dn. 4 stycznia 2017 r. (środa), w godz. 16:00-19:00. Wysłuchanie odbędzie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada 46 w Krakowie. Zapewne będzie można zapisać się do głosu.

W skrócie, o tym co oznacza uchwała antysmogowa dla Małopolski?
1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń
2. Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno
3. Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno
4. Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję
5. Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń