Kraków, 30 maja 2024 – W obliczu zbliżających się wyborów europejskich, pilna potrzeba zajęcia się kryzysem klimatycznym i wzmocnienia głosów zmarginalizowanych społeczności nigdy nie była tak wyraźna. W kontekście bezprecedensowych wyzwań środowiskowych konieczne jest zapewnienie, że obawy wszystkich obywateli/obywatele.osób obywatelskich, zwłaszcza tych z grup marginalizowanych, zostaną wysłuchane i uwzględnione w procesie kształtowania polityki.

Zbliżające się wybory europejskie stanowią kluczowy moment dla wspierania inkluzywności i sprawiedliwości środowiskowej w procesie decyzyjnym. Uznając to, konsorcjum EU24 Engage for the Planet uruchomiło inicjatywę mającą na celu wzmocnienie marginalizowanych głosów i podniesienie kwestii klimatycznych w europejskiej agendzie.

Poprzez serię ciekawych wywiadów wideo, kampania “(Nie)słyszalne głosy!” prezentuje różnorodne perspektywy i doświadczenia życiowe osób, które nie były reprezentowane w dyskursie politycznym. Od osób z doświadczeniem migracji, kobiet, młodzieży i osób starszych po członków społeczności LGBTQ+, każda historia jest świadectwem bogatej gamy tożsamości i zmagań, które definiują nasz kontynent w czasach kryzysu klimatycznego.

Dla Moniki, niepełnosprawnej kobiety z Polski, największym wyzwaniem w kontekście kryzysu klimatycznego jest bycie wysłuchaną. Niepełnosprawność, kryzys klimatyczny i problemy środowiskowe są ze sobą ściśle powiązane. Jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności są kwestie środowiskowe i zmiany klimatu. Jesteśmy więc bardzo wrażliwą grupą, która jako pierwsza doświadcza konsekwencji tego kryzysu. 

Dlatego też prawo do głosowania staje się kluczowe dla zapewnienia, że głosy wszystkich osób, niezależnie od ich pochodzenia lub okoliczności, są słyszane i reprezentowane w procesie demokratycznym.

Głosowanie jest po prostu obowiązkiem i prawem. Głosowanie jest prawem nabytym z czasem dzięki wielkim poświęceniom i walkom społecznym. Kontynuowanie głosowania i posiadanie głosu w decyzjach i wyborach politycznych pozostanie dla mnie zasadniczą różnicą między byciem obywatelem a byciem poddanym polityki – twierdzi Karim, mężczyzna o pochodzeniu migracyjnym z Francji. 

Z tego powodu kampania “(Nie)słyszalne głosy!” wykracza poza zwykłe opowiadanie historii. Jest to wezwanie do działania, zachęcające widzów do konfrontacji z własnymi uprzedzeniami, poszerzenia wiedzy na temat kwestii społecznych i aktywnego zaangażowania się w proces demokratyczny wraz z marginalizowanymi społecznościami. Wzmacniając te głosy, mamy nadzieję wspierać empatię, solidarność i znaczące zmiany w politycznym krajobrazie Europy.

Serdecznie zapraszamy również na finałowe wydarzenie`Democracy and Inclusion in Times of Climate Crisis, które odbędzie się 21 czerwca w Brukseli. 

Więcej informacji o projekcie i jego inicjatywach można znaleźć na stronie https://engage4theplanet.com.