Protokół przekazany do uzgodnienia przez członków KDO ds. Środowiska