Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do przyłączenia się do naszej kampanii SZKOŁY PRZECIW SMOGOWI! W kampanii bierze udział już kilkadziesiąt szkół z województwa małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego.

W ciągu ostatnich trzech lat opracowaliśmy autorski program edukacyjny, opierający się na publikacjach i narzędziach edukacyjnych, na podstawie których nasze trenerki i nasi trenerzy prowadzą zajęcia z uczennicami i uczniami (np. “Smog w szkole”, smartcity.otwartyplan.org). Wysoka jakość materiałów i działań edukacyjnych została doceniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (otrzymaliśmy tytuł #ekoLIDERZY2016 w konkursie #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE), a doświadczenie i kompetencje trenerek oraz trenerów, z którymi współpracujemy, potwierdzają uczestnicy i uczestniczki warsztatów.

Od 2015 r. do listopada 2017 r. włącznie, przeprowadziliśmy niemal 300 godzin warsztatów w szkołach. W czasie Tygodnia Edukacji Globalnej 2017 odbędzie się również kilkanaście szkolnych wydarzeń poświęconych tematyce zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu.

Jak dołączyć do kampanii SZKOŁY PRZECIW SMOGOWI?

Jeśli jesteś nauczycielką/nauczycielem, edukatorką/edukatorem, to skontaktuj się z nami pisząc na adres: fundacja@otwartyplan.org Do kampanii mogą przystąpić szkoły każdego szczebla edukacyjnego z całej Polski, już realizujące działania antysmogowe lub chcące się dopiero do nich włączyć.

Oferujemy:

  • bezpłatny dostęp do autorskich materiałów i narzędzi edukacyjnych
  • przynależność do sieci szkół realizujących działania antysmogowe
  • wsparcie merytoryczne w działaniach edukacyjnych
  • odpłatne warsztaty, wykłady i prelekcje prowadzone przez doświadczone trenerki i trenerów

Dlaczego edukacja w szkołach jest potrzebna?

Obecnie największym problemem jest bardzo zły stan powietrza, którym oddychamy. Polska znajduje się na liście państw o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Wiemy, jakie to ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia, by powietrze było czyste. Wspólne i konsekwentnie prowadzone przez mieszkanki/mieszkańców i władze działania naprawcze mogą przełożyć się na zmianę jakości powietrza. Dzięki ograniczaniu niskiej emisji z gospodarstw domowych, zmianie nawyków komunikacyjnych, ochronie zieleni oraz inwestowaniu w technologie oparte na odnawialnych źródłach energii (OZE), mamy szansę tworzyć zrównoważone miasta – przyjazne dla ludzi i przyrody.

Bardzo ważne jest widzenie problemu zanieczyszczenia powietrza w szerszej perspektywie zmian klimatu oraz działań lokalnych i globalnych, które muszą być podejmowane na całym świecie, aby skutecznie im przeciwdziałać. Wymaga to kształtowania w młodym pokoleniu poczucia odpowiedzialności, sprawczości oraz solidarności. Z tą myślą stworzyliśmy program edukacyjny dla uczniów i uczennic oraz inspirujemy osoby, zajmujące się edukacją, do poszerzenia tematyki zajęć o problematykę zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu. Pokazujemy te tematy również w ujęciu edukacji globalnej, tj. zależności globalnych, sytuacji życia mieszkańców w innych częściach świata, indywidualnego wpływu jednostek na poprawę jakości życia ludzi, odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Edukujemy, jak w ten sposób, możemy przyczynić się do realizacji wyznaczonych w 2015 r. przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju.