We wrześniu i na początku października gościliśmy z warsztatami w 11 szkołach gminy Niepołomice. Tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, dyskutowaliśmy z młodzieżą o skali i przyczynach zanieczyszczenia powietrza oraz co możemy zrobić, by temu przeciwdziałać.

To już 5-ty rok naszej kampanii edukacyjnej skierowanej do szkół. W tegorocznej edycji nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miasta i Gminy w Niepołomicach, dzięki czemu mogliśmy zorganizować warsztaty we wszystkich gminnych szkołach podstawowych. Nasza trenerka, Emilia Ślimko, przeprowadziła zajęcia dla ok. 250 uczniów i uczennic klas 5,7 i 8.

Gmina Niepołomice należy do liderów wśród gmin, jeśli chodzi o działania proekologiczne. Każda ze szkół przeszła gruntowną termodernizację, w większości zaopatrzone są w panele, kolektory słoneczne, nowoczesne piece, niektóre z nich w pompy ciepła. Na terenie gminy zainstalowanych jest 14 czujników monitorujące przez całą dobę stan powietrza pod względem stężenia pyłów PM10 i PM2,5 (odczyt parametrów można zobaczyć korzystając z aplikacji map.airly.eu), z czego 11 zainstalowano właśnie na szkołach.

Podczas warsztatów poruszaliśmy zagadnienia związane z:

  • zanieczyszczeniem powietrza w związku ze spalaniem paliw kopalnych, odpadów, emisji spalin samochodowych

  • wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz jakość życia mieszkańców

  • odnawialnymi źródłami energii, zielenią miejską, zrównoważonym transportem

  • zmianami klimatu.

Promowaliśmy również Nową Kulturę Mobilności, czyli taki sposób myślenia o przemieszczeniu się, który jest efektywny i ekologiczny zarazem. Rozmawialiśmy się o bezpiecznym poruszaniu się rowerem, jako przyjaznym dla środowisku środkiem transportu, szczególnie na trasie dom-szkoła-dom. Zachęcaliśmy młodzież również do podróży pieszo i komunikacją zbiorową. Uczniowie i uczennice w większości uznają problem zanieczyszczenia powietrza jako poważny i znaczący, a jednocześnie są zdania, że mamy wpływ na to, aby jakość powietrza była coraz lepsza. Dyskusje pokazały, że młodzież zdaje sobie sprawę z wagi wyborów, jakie dokonujemy na co dzień.

Kolejnym etapem kampanii w szkołach w gminie Niepołomice, będzie międzyszkolny konkurs plastyczny, poświęcony tematowi zanieczyszczeń powietrza w kontekście Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach, z finałem na początku grudnia.

„Szkoły przeciw smogowi, czyli o zanieczyszczeniu powietrza i mobilności aktywnej” realizowana jest przez Fundację Otwarty Plan, przy wsparciu finansowym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie || wfos.krakow.pl