Działamy dla ochrony klimatu i czystego powietrza! W roku 2019 i 2020 zaangażowaliśmy się w realizację dolnośląskiej kampanii edukacyjnej #DobraAtmosfera. Nasz zespół od września 2019 prowadził szkoleń i warsztatów dla szerokiego grona odbiorców z Dolnego Śląska.

Kampania koncentrowała się na promocji energoefektywności jako sposobu na walkę ze smogiem i powstrzymanie zmian klimatycznych oraz ochronie zieleni służącej oczyszczaniu powietrza, adaptacji do zmian klimatu i ochronie bioróżnorodności. W ciągu najbliższych kilku miesięcy odbędą się warsztaty i szkolenia dla aktywistów, mieszkańców i mieszkanek dolnośląskich gmin, służb mundurowych, środowisk kościelnych, urzędników.

Zanieczyszczenie powietrza to wciąż największy problem ekologiczny polskich miast. W związku ze zbliżającym się sezonie grzewczym, wzmagamy działania edukacyjne w tym zakresie. Na szkoleniach i warsztatach będziemy mówić nie tylko o przyczynach i sposobach ograniczania zanieczyszczenia powietrza, ale również o krajowych i regionalnych regulacjach prawnych, a także instrumentach finansowania walki ze smogiem oraz wspierania efektywności energetycznej. (Więcej o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce i walce ze smogiem https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html)

Spalanie paliw kopalnych w domowych piecach, to także emisja dwutlenku węgla, przyczyniającego się do postępującego globalnego ocieplenia, a w konsekwencji – zmian klimatu. Według raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu z jesieni ubiegłego roku, jeśli chcemy powstrzymać wzrost średniej temperatury na Ziemi o 1,5 stopnia Celsjusza, musimy wciągu najbliższych 11 lat ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 45% w porównaniu do roku 2010, a do 2050 r.  – do zera. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas katastrofa klimatyczna. Stąd tak ważne jest przechodzenie na odnawialne źródła energii i wybór jak najbardziej ekologicznych rozwiązań również na poziomie gmin i w gospodarstwach domowych. (Więcej na temat raportu oraz naukowych podstaw https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ocieplenie-o-1-5-stopnia-specjalny-raport-ipcc-308)

O poszczególnych wydarzeniach kampanii informowaliśmy Was w mediach społecznościowych i na naszej stronie. Osoby zainteresowane kampanią, prosimy o kontakt mailowy z naszym zespołem na adres fundacja@otwartyplan.org

Liderem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Fundacja Ekorozwoju, a partnerami Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Krakowski Alarm Smogowy. Jako Fundacja Otwarty Plan odpowiadamy w projekcie za realizację warsztatów i szkoleń.

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Fundacji WWF Polska.