slajd-2-Pieszo po zdrowieDla poprawy jakości powietrza, a tym samym jakości życia w Krakowie niezbędne są:

1. Wymiana pieców opalanych paliwem stałym, na ogrzewanie proekologiczne. W spełnieniu tego warunku, pomocne w Krakowie są dwa programy wsparcia dla mieszkańców. Pierwszy to Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa. Drugi to Lokalny Program Osłonowy dla osób, które wymieniły system ogrzewania.

2. Stopniowa rezygnacja z samochodu na rzecz przemieszczania się pieszo, rowerem, tramwajem i autobusem.

3. Zwiększania powierzchni terenów zieleni i dbałość o istniejące zasoby przyrodnicze.

Podjęcię ww. kroków przybliża Kraków do osiągnięcia celów jakości powietrza przyjętych dla krajów Unii Europejskiej oraz wyznaczonych w normach Światowej Organizacji Zdrowia.

Życie w zanieczyszczonym środowisku, z bardzą złą jakością powietrza może prowadzić do wielu chorób takich jak nowotwory, problemy krążenia, choroby układu oddechowego, oraz nasilenia stanów pogorszonego samopoczucia.

Poprawa jakości powietrza jest celem, którego osiągnięcie sprawi, że Kraków będzie miastem przyjaznym do życia, pracy i spędzania czasu.