co-krk-piesi-14-12-2016Sprawy pieszych i ich potrzeby wypływają na pierwszy plan. To temat, o którym coraz więcej rozmawia się i pisze w Krakowie. Śladem wielu miast na świecie, w Europie, w Polsce od rozmów o potrzebnie zmiany i naprawy przechodzimy do czynów. Te czyny to po pierwsze diagnoza, po drugie znajdowanie rozwiązania, a po trzecie wdrażanie w życie, tak zdecydowanych działań, jak regulowanie kwestii parkowania w przestrzeniach typowo pieszych – na chodnikach. Zabezpieczanie chodników od jezdni i najeżdżających samochodów np. za pomocą słupków, obniżanie krawężników, budowa równi pochyłych, szyn i innych udogodnień dla ruchu wozków (tych z dziećmi, ale i tych którymi poruszają się osoby z niepełnosprawościami ruchowymi).

Zachęcamy do przyjścia. Posłuchania, zabrania głosu.
14 grudnia 2016 r. (wtorek), Centrum Obywatelskie Kraków, ul. Reymonta 20, Kraków.
Wydarzenie w serwisie Facebook.

A co nas czeka podczas spotkania:

Część 1 – INSPIRACJA z Lublina

Jak powstawały lubelskie standardy piesze? – proces włączania i łączenia mieszkańców i urzędników.
Marcin Skrzypek z Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie opowie o tym, jak organizowano proces tworzenia lubelskich standardów pieszych, żeby uwzględnić potrzeby wszystkich grup pieszych a także tych, którzy będą wprowadzać zapisy standardów w życie. Jak stworzyć dokument, który nie będzie stojakiem półkowym ale faktycznie będzie służył miastu i pieszym? Marcin opowie też o Atlasie Sytuacji Pieszych i prezentowanym w nim podejściu “Care why” – czyli dlaczego warto stwarzać dobrą przestrzeń dla pieszych i jak do tego przekonywać? Zanim zaczniemy odpowiadać na pytanie jak “dopieszać” miasto upewnijmy się, że wszyscy wiedzą po co.

Część 2 – PIESI W KRAKOWIE – dyskusja

W Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaczyna od grudnia działać Zespół ds. Mobilności Aktywnej, w którego gronie znajdą się pracownicy odpowiedzialni za ruch pieszy. W planach nowego zespołu jest stworzenie krakowskich standardów pieszo-rowerowych. O tym, jak się zabrać do stworzenia takiego dokumentu i czym warto się zająć w pierwszej kolejności porozmawiamy m.in. z Marcinem Wójcikiem – kierownikiem zespołu.

Organizatorzy zachęcają do zgłoszenia się na spotkanie za pomocą formularza: https://goo.gl/forms/Njv23qtMVywWk37h2

Projekt “Centrum Obywatelskie” jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.