Organizacja gry miejskiej będzie od Was wymagała również dopełnienia różnych formalności. Jednym z najważniejszych dokumentów, który powinniście odpracować jest REGULAMIN.

Poniżej możecie zapoznać się z regulaminem gry miejskiej FAIR TRAIN z 2016 roku i w zależności od Waszej sytuacji dostosować go do własnych potrzeb. Pamiętajcie także o stosownych zezwoleniach od rodziców na uczestnictwo w grze (w przypadku jeśli uczniowie/ennice są niepełnoletni/e) i oświadczenia od uczniów/ennic dot. Zgody na użycie wizerunku, jeśli planujecie później publikować zdjęcia.

Jeśli wynajmujcie przestrzeń na rozpoczęcie i finał gry poza szkołą, zastanówcie się nad wykupieniem ubezpieczenia. Zabezpieczy Was to na wypadek m.in. ewentualnych roszczeń finansowych związanych z uszkodzeniami np. wyposażenia.

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Fot. Jadwiga Franielczyk, FAIR TRAIN 2012