Grę miejską możemy zorganizować w ciągu całego roku szkolnego, ale jeśli szczególnie chodzi nam o promocję idei edukacji globalnej, to warto przeprowadzić ją w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG).

Jest to wydarzenie o wymiarze międzynarodowym, organizowane w Europie corocznie od 1999 roku w trzecim tygodniu listopada. Dlaczego TEG jest ważny? Według Centrum Północ-Południe Rady Europy (CoE), propagatora TEG, w dzisiejszym świecie głównym wyzwaniem dla edukacji jest udzielanie pedagogicznych odpowiedzi na rosnącą globalną wzajemność i oferowanie procesów uczenia się istotnych dla współczesnych zmian społecznych i rosnącej jego złożoności.

Tydzień edukacji globalnej to wydarzenie, które ma zachęcać uczniów/ennice i nauczycieli/ki do podejmowania działań na rzecz globalnego obywatelstwa. Chodzi przede wszystkim o: podkreślenie kwestii różnorodności świata, nierówności ekonomicznych oraz społecznych na szczeblu lokalnym i globalnym, budowanie postawy szacunku dla innych i umiejętności komunikacji międzykulturowej, uświadomienia nam naszej roli jako odpowiedzialnych obywateli zdolnych do podejmowania działań, w celu uczynienia świata bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym.

Centrum Północ-Południe Rady Europy na każdy rok opracowuje nowe hasło pod jakim organizowane są wydarzenia. Strona polskiego TEG teg.edu.pl

Fot. FAIR TRAIN 2016