Od 2016 roku, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Fundacja Otwarty Plan realizuje projekt “Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju! Gra miejska Fair Train w Katowicach”, którego głównym elementem jest gra miejska.

Projekt opiera się na bezpośredniej, stałej współpracy z 12 szkołami/placówkami edukacyjnymi z województwa śląskiego, które współorganizowały poprzednie edycje gry. Wnioski z ewaluacji działań projektu z 2016 r., pozwalają stwierdzić, że gra przyczyniła się m.in. do realizacji celu, jakim było przekazanie wiedzy na temat globalnych zależności i problemów oraz sposobów ich rozwiązywania (jak odpowiedzialna konsumpcja, przestrzeganie praw człowieka, ochrona środowiska i klimatu, budowanie społeczeństwa obywatelskiego).

Jedna z nauczycielek stwierdziła, że: “wprowadzenie tej tematyki jest konieczne, przede wszystkim uwrażliwia na współczesne problemy świata. Uczy empatii, pomaga w zwalczaniu ksenofobii. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach, uznają je za ciekawe i wartościowe.”

Idea projektu polega na podmiotowym włączeniu do projektu i jego organizacji, nie tylko nauczycieli/ki, ale także uczniów/ennice jako liderki/ów. Mają w tym pomóc spotkania oraz warsztaty edukacyjne i aktywizujące, w ramach których uczniowie/enice samodzielnie opracowują pomysły na stacje gry miejskiej. Dodatkowo, zadaniem liderów/ek jest multiplikacja zdobytej wiedzy i przeprowadzenie dla innych uczniów/ennic warsztatów metodą edukacji rówieśniczej.

Finałem projektu jest gra miejska FAIR TRAIN w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej.

Uczestnikami/czkami gry są uczniowie/enice pod opieką nauczycieli/ek z 36 szkół województwa śląskiego (w tym ze szkół partnerskich organizujących grę). W 2016 roku, w rezultacie prowadzonych działań 607 uczniów/ennic oraz 48 nauczycieli/ek i zapoznało się z tematyką edukacji globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju. W latach 2016-2017 projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawa Zagranicznych.

Fot. Robert Turek, FAIR TRAIN 2012