Idea gry polega na połączeniu aktywności ruchowej – zabawy terenowej – ze zdobywaniem wiedzy w atrakcyjny dla młodych ludzi sposób. Ma formę konkursu edukacyjnego, dlatego wymaga przygotowania ze strony uczestników/czek.

Gra może składać się z kilku lub kilkunastu stacji rozlokowanych na terenie miasta, na których uczestnicy mają do wykonania różnego rodzaju zadania odnoszące się do tematyki stacji. Po prawidłowym wykonaniu zadania uczestnicy przystępują do odpowiedzi na tematyczne pytania quizowe, sprawdzające ich wiedzę. Na karcie startowej gromadzą pasażerów (punkty), których zabierają w podróż do lepszego, bardziej sprawiedliwego świata (stąd nazwa FAIR TRAIN). W grze udział może brać dowolna liczba kilkuosobowych drużyn, a wygrywa ta, która zdobędzie najwięcej punktów. Co ważne, stacje przygotowywane i prowadzone są przez uczniów i uczennice przy wsparciu nauczycieli/ek. Warto również zorganizować uroczyste zakończenie gry, gdzie wszyscy uczestnicy zakończą swoją trasę i gdzie będzie okazja do merytorycznego podsumowania wydarzenia, pokazu filmu czy wręczenia nagród.

Przygotowując grę, pamiętajcie o: wyborze odpowiedniej tematyki, przygotowaniu scenariusza (najlepiej, aby stacje tworzyły spójną całość), opracowaniu regulaminu dla uczestników, podziale zadań i współpracy zespołowej, przemyśleniu rekrutacji uczestników (spośród młodzieży Waszej i innych szkół), pozyskaniu partnerów (inne szkoły, z których uczniowie i uczennice będą brać udział w przygotowaniu stacji) oraz patronatów (np. lokalnych władz, ośrodków kultury). Doświadczenie pokazuje, że koordynacją całości przygotowań powinna zajmować się ograniczona liczba osób (zespół kilkuosobowy), potrafiących ze sobą współpracować i reagować adekwatnie do sytuacji. Dobrze jest wyznaczyć również koordynatorów poszczególnych stacji – mogą to być nauczyciele/lki, opiekujące się zespołami uczniów/ennic, zaangażowanymi w przygotowania. Zadbajcie o właściwą komunikację między koordynatorami i zespołami, upewniajcie się, że przydzielone działania są realizowane i wzajemnie się wspierajcie.

Fot. Fair Train 2013