Prezentujemy fragment raportu ewaluacyjnego projektu Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju! Gra miejska Fair Train w Katowicach realizowanego przez naszą Fundację w miesiącach wrzesień-listopad 2016. Projekt skierowany był do uczniów/ennic i nauczycieli/ek ze szkół II, III i IV etapu edukacyjnego z terenu województwa śląskiego. Głównym celem projektu było kształtowanie globalnej postawy obywatelskiej oraz wzrost zaangażowania młodych ludzi w rozwój zrównoważonego i opartego na solidarności świata. W tym celu została zorganizowana między innymi gra miejska FAIR TRAIN.

Analiza kwestionariuszy ankietowych zebranych od uczestników/czek pozwoliła na jej ocenę. Zdecydowana większość uczestników/czek (91%) oceniła grę FAIR TRAIN bardzo wysoko (ocena 5 na skali 5 stopniowej). Potwierdzają to wybrane komentarze uczestników/czek “super pomysł”, “solidne wykonanie”, “było ciekawie, interesująco, pouczająco”, “warto było dowiedzieć się nowych rzeczy”, “super zabawa ze szczytnym celem”. Tylko jedna osoba wystawiła grze ocenę negatywną – nie da się ustalić dlaczego ponieważ nie zostawiła komentarza.

 

Dla naszego zespołu ważne było także ustalenie, jak uczestnicy/czki wydarzenia ocenią pozostałe elementy wydarzenia, takie jak organizacja, catering, specjalnie zorganizowaną na ten czas Strefę dyskusji oraz moderację. Wszystkie, wymienione aspekty wydarzenia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników/czki (większość ocen 5 na skali 5-cio stopniowej). Organizacja wydarzenia została oceniona “na 5” przez ponad 82% uczestników/czek, podobnie jak wegański catering (81%). Nieco niższe oceny uzyskały Strefa dyskusji oraz moderacja (patrz wykres). Wysoka ocena cateringu to ważna informacja dla zespołu. Jako Fundacja Otwarty Plan, podczas organizowania wydarzeń, promujemy i organizujemy poczęstunek wegetariański/wegański. Z naszych doświadczeń wynika, że nie zawsze uczniowie/ennice są zadowoleni z tego typu wyżywienia, więc pozytywna ocena cateringu podczas gry, miło nas zaskoczyła. Widzimy, że poczęstunek tego typu to wartość dodana – możemy w ten sposób edukować młodzież m.in. o wpływie przemysłowej produkcji mięsa na klimat.

Uczestnicy/czki podzielili się z nami również swoimi uwagami dotyczącymi usprawnienia organizacji wydarzenia. Związane były przede wszystkim z warunkami pogodowymi (gra odbyła się w listopadzie) i sugestią dot. przeniesienia gry na inny miesiąc, a także z kwestiami logistycznymi np. zwrócenie uwagi na kolejki na stacjach oraz zaplanowanie stacji bliżej siebie. Poniżej kilka wybranych komentarzy z ankiet:

  • więcej czasu na wykonanie zadań, zorganizowanie gry w inną porę dnia
  • dłuższy czas trwania, możliwość poruszania się komunikacja miejską
  • punkty w mniejszej odległości
  • inny termin, większa ilość miejsc na poszczególnych stacjach.

Wykres. Zestawienie oceny uczestników/ek (ocena 5 na skali 5 stopniowej) poszczególnych elementów gry miejskiej FAIR TRAIN 2016 w Katowicach:

n=206 osób
Źródło: opracowanie własne

Fot. FAIR TRAIN 2016