W dniach 18 – 26 listopada 2017 r. odbywa się 19. ogólnopolska edycja Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas”. Z tej okazji 22 listopada razem Polską Zieloną Siecią i 12 szkołami z województwa śląskiego organizujemy grę miejską FAIR TRAIN w Katowicach.

25 września 2015 r. ONZ uchwaliło agendę 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju, których realizację zaplanowano do 2030 roku. Najważniejsze kierunki zmian na najbliższych piętnaście lat wyznaczono w obszarach m.in.: zminimalizowania a następnie wykluczenia głodu i ubóstwa, sprawiedliwej dystrybucji dóbr, dobrej jakości edukacji, godnej pracy, odpowiedzialnej konsumpcji, rozwoju infrastruktury wspierającej dobrobyt ludzi, działań na rzecz ochrony środowiska i zahamowania postępujących zmian klimatu.

Postulaty te, są tym bardziej szczególne, że nie wypłynęły od ekspertów, ale zwyczajnych ludzi z całego świata, którzy swoimi doświadczeniami dzielili się na platformie The World We Want.

Tak, jak przy ustalaniu postulatów, niezbędny był udział społeczeństwa, tak niezbędne jest codzienne zaangażowanie w ukierunkowanie rozwoju na bardziej sprawiedliwy i zrównoważony, o czym mówią uczennice i uczniowie ze szkoły Zespołu Szkół Handlowych im. B.Prusa:

“Według nas tegoroczne hasło oznacza, że wszystkie nasze działania mają wpływ na naszą przyszłość. Dlatego ważne jest żeby patrzeć na to co robimy. Nasze nieodpowiednie czyny mogą mieć bardzo zły wpływ na przyszłość. A to jest jak z efektem motyla. Nawet najmniejsze poruszenie skrzydłem może spowodować huragan w innym miejscu. Dlatego tak ważna jest edukacja globalna”.

Misją Tygodnia Edukacji Globalnej jest przybliżanie zagadnień związanych z wyzwaniami globalnymi – w tym roku tematem przewodnim są właśnie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Im również poświęcona jest kolejna edycja, cieszącej się niesłabnącą popularnością, gry miejskiej FAIR TRAIN w Katowicach, w której udział weźmie ok. 200 uczennic i uczniów ze śląskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Planszą w grze jest przestrzeń centrum miasta, w którym na uczestniczki i uczestników czeka 12 stacji z zadaniami  do wykonania. Gra otrzymała patronaty honorowe m.in. Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer, posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta, Prezydenta Piekar Śląskich Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali, Prezydenta Katowic Marcina Krupy oraz Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. Otrzymaliśmy również patronat medialny magazynu VEGE, który pisze o wydarzeniu w najnowszym wydaniu.

fot. Gra miejska FAIR TRAIN 2013 w Katowiach.

Gra realizowana jest w ramach projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Unii Europejskiej.