W tym roku  po raz trzeci zrealizowaliśmy grę miejską FAIR TRAIN razem ze szkołami z województwa śląskiego. To już VIII edycja tej gry, która odbywa się zawsze w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej, a tym razem również w przeddzień Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw zmian klimatu (COP24) w Katowicach. Gra szczególnie dotyczy Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w tym roku dodatkowo podkreślaliśmy wyzwania związane ze zmianami klimatu i Szczytem Klimatycznym ONZ.

 W ramach działań blisko 780 uczniów i uczennic oraz 62 nauczycieli i nauczycielek zapoznało się z tematyką Celów Zrównoważonego Rozwoju i zmian klimatu. Aby młodzież dobrze przygotowała się do przeprowadzenia gry miejskiej, w szkołach odbyły się warsztaty z tematyki Celów Zrównoważonego Rozwoju, które prowadziły Emilia Ślimko i Magdalena Klarenbach z naszej Fundacji. Młodzież miała również za zadanie przeprowadzić dodatkowe warsztaty dla swoich rówieśników. Dzięki temu łącznie w warsztatach udział wzięło prawie 600 uczennic i uczniów.

VIII edycja gry miejskiej FAIR TRAIN odbyła się w Katowicach w dniu 20.11.2018 pod hasłem tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej: ODPOWIEDZMY NA WYZWANIA ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA! Gra została zorganizowana przez 15 partnerskich śląskich szkół i placówek edukacyjnych. Do udziału w grze zostało zakwalifikowanych 37 zespołów 4-osobowych, na podstawie przeprowadzonej wcześniej rekrutacji. Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie gry miało miejsce w Pałacu Młodzieży w Katowicach. W trakcie gry drużyny pokonały 12 stacji tematycznych rozmieszczonych na terenie ścisłego centrum Katowic i wykonywały różne zadania związane z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, a także miały okazję odwiedzić Miejskie Centrum Energii w Katowicach i zapoznać się z jego działalnością. Za poprawne wypełnienie zadań drużyny otrzymywały punkty tzw. “pasażerów” do pociągu do bardziej sprawiedliwego świata. Na mecie gry drużyny miały okazję podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi Celów Zrównoważonego Rozwoju, a niektóre z nich znalazły się w naszym filmie promującym grę i jej przesłanie:

Każdy z zespół został nagrodzony drobnym upominkiem składającym się z materiałów edukacyjnych, a główne nagrody w postaci trzech 4-osobowych wycieczek i kompleksowego zwiedzania Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie (ufundowane przez Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jana Olbrychta oraz Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie) oraz jednej wycieczki do Warszawy i Sejmu (ufundowanej przez Poseł do Sejmu RP Ewę Kołodziej) trafiły do 4 zwycięskich drużyn:

I miejsce – Technikum nr 8 w Katowicach
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 64 im. Ratowników Górskich w Katowicach
III miejsce (dwa zespoły) – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu i Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim

Dziękujemy za koordynację gry świetnemu i działającemu razem od lat zespołowi: Dobrosławie Egner z Młodzieżowego Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich, Iwonie Müller z Zespołu Szkół Handlowych w Katowicach oraz Beacie Górny ze Specjalnej Szkoły Podstawowej Fundacji Arka Noego w Katowicach. Dziękujemy Arturowi Wieczorkowi za moderację gry w Pałacu Młodzieży, Soni Egner za zdjęcia i promocję, wolontariuszkom i wolontariuszom ze szkół partnerskich za obsługę stacji oraz wszystkim nauczycielkom i nauczycielom za pomoc w jej zorganizowaniu. Łącznie w grze udział wzięło 189 uczniów i uczennic, 62 nauczycieli i nauczycielek, a łączna liczba wszystkich uczestników wraz z gośćmi wyniosła 266. Szacujemy, że działania promocyjne dotarły do ok. 100 000 odbiorców na terenie woj. śląskiego i całej Polski.

Galeria zdjęć:

Gra miejska FAIR TRAIN 2018

Gra odbyła się pod następującymi patronatami:

Patronat honorowy

 • Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht
 • Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj
 • Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
 • Prezydent Miasta Sosnowiec Arkadiusz Chęciński

Inne patronaty:

 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
 • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 • Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska
 • Polska Akcja Humanitarna

Szkoły i placówki partnerskie uczestniczące w organizacji gry:

 1. Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śl.
 2. II Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Jaworznie
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach
 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
 5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Maczka w Katowicach
 6. V Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 7. Pałac Młodzieży w Katowicach
 8. Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
 9. Szkoła Podstawowa nr 67 w Katowicach
 10. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.
 11. Zespół Szkół Ekonomicznych w Katowicach
 12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO w Siemianowicach Śl.
 13. Zespół Szkół Handlowych w Katowicach
 14. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich
 15. Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Arka Noego w Katowicach