FNRCPW 2016 roku przedstawicielka Fundacji Otwarty Plan brała udział w pracach Forum Na Rzecz Czystego Powietrza – cyklu 12 spotkań tematycznych, służących wypracowaniu pomysłów, a także analizie rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza w Krakowie. Skupiano się zarówno na celach krótkoterminiowych, średnioterminowych, jak i długoterminowych. Rozmowy prowadzone było w formie dyskusji z analizą przypadków i odwołań do obowiązujących zapisów prawa, w dówóch głównych grupach tematycznych: niska emisja i transport. Dokonany podział był umowny, ale jednocześnie ułatwiający prace zarówno stronie społecznej, jak i reprezentantom Gminy.

W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli m.in.: Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider, Wiceprezydent Elżbieta Koterba, Doradca Prezydenta ds. Jakości Powietrza Witold Śmiałek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Krakowskiego Alarmu Smogowego i naszej Fundacji.

Spotkania rozpoczęły się 4 lutego, trwały do 5 maja 2016 roku w w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 w Krakowie. Celem oceny i weryfikacji efektów prac i sprawozdawczości, spotkania będą kontynuowane.

Do udziału w Forum ze strony społecznej zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym:
– Krakowski Alarm Smogowy
– Fundacja Otwarty Plan
– Mobility Hub
– Przestrzeń – Ludzie – Miasto
– Pieszy Kraków
– Trzecia Przestrzeń
– Kraków Miastem Rowerów
– Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska
– Frank Bold
– Fundacja Logiczna Alternatywa

Zapis nagrań audio oraz tematy spotkań zostały zebrane na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl