Mobilność aktywna podczas #MobilityWeek 2017. Od 2002 roku EUROPEAN MOBILITY WEEK oddziaływuje na mobilność i transport w miastach. Celem działań jest poprawa zdrowia publicznego i podniesienie jakości życia. Kampania zachęca mieszkanki i mieszkańców do odkrywania roli przestrzeni, głównie ulic, chodników, dróg dla rowerów, czy miejskich placów w ich codziennym życiu.

W tym jedynym w swoim rodzaju, wyjątkowym tygodniu w roku można włączyć się w akcje i wspólnie z sąsiadami, organizacjami społecznymi, czy samorządem lokalnym pokazać, jakiego zagospodarowania przestrzeni potrzebujemy. Szczególnie ważne staje się uświadomienie tego w sytuacji, gdy miasta borykają się z coraz większym wyzwaniem, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, ze wszystkimi jego konsekwencjami.

has sought to influence mobility and urban transport issues, as well as improve public health and quality of life. The campaign also gives people the chance to explore the role of city streets, and to experiment with practical solutions to tackle urban challenges, such as air pollution.