Debata odbędzie się w Centrum Obywatelskim Kraków odbędzie się we wtorek, 23.02.2016 r., w godzinach 18.00-20.30.

Na ile uchwalenie przez Sejmik Województwa Małopolskiego zakazu stosowania paliw stałych przybliża nas do rozwiązania problemu zanieczyszczonego powietrza w Krakowie? Jaką rolę w walce ze smogiem powinny odgrywać samorząd, organizacje społeczne, przedstawiciele biznesu i co mogą w tej kwestii zrobić mieszkańcy Krakowa?

ZAPROSZENI PANELIŚCI:
– Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego
– Małgorzata Małochleb z Fundacji Otwarty Plan
– Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
– Maciej Ryś, organizator akcji Smogathon
– Przemysław Szwałko, Zarząd Zieleni Miejskiej

Jak podają organizatorzy

Dyskusja panelistów będzie wstępem do otwartej rozmowy, w której głos oddajemy “publiczności”.

O smogu mówi się coraz więcej. Organizowane są antysmogowe koncerty, biegi, happeningi. Coraz popularniejsze stają się aplikacje informujące o stanie zanieczyszczenia powietrza. Smog jest tematem gorących dyskusji w mediach społecznościowych. Przy Miejskim Centrum Dialogu z inicjatywy strony społecznej zostało zawiązane Forum Na Rzecz Czystego Powietrza. Wydaje się, że osiągnęliśmy moment, w którym oczekujemy zdecydowanych działań.

Podczas debaty skupimy się na społecznym i organizacyjnym aspekcie walki ze smogiem. Zapraszamy do dyskusji o tym, czy smog to problem, z którym zdeterminowani są walczyć mieszkańcy Krakowa, czy tylko przysłowiowa garstka aktywistów. Jaki jest faktyczny poziom wiedzy i świadomości krakowian w tej kwestii? Jaki jest poziom determinacji do rozwiązania problemu smogu – czy jesteśmy w stanie zrezygnować z własnej wygody, zmienić przyzwyczajenia, zaangażować się w realne działania? Czy władze samorządowe są gotowe do podejmowania radykalnych i czasem kontrowersyjnych działań? Jak dotrzeć do tych, którzy palą w piecach i kominkach i przekonać ich do zmiany systemu ogrzewania? Z jakim odzewem spotykają się programy realizowane przez Gminę Miejską Kraków?

Do udziału w debacie organizatorzy zapraszają:
– tych, którym zależy na poprawie jakości powietrza w Krakowie, ale nie wiedzą co mogliby w tej kwestii zrobić;
– tych, którzy mają pomysły na działania antysmogowe i chcieliby do nich zaprosić innych mieszkańców;
– tych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o działaniach na rzecz walki ze smogiem, prowadzonych przez samorząd lokalny i organizacje społeczne;
– tym, którzy uczestniczą lub przyglądają się dyskusjom na temat walki ze smogiem i chcieliby je przenieść z przestrzeni wirtualnej w przestrzeń realną.

Wydarzenie jest otwarte, a organizatorem jest Centrum Obywatelskie – udział w nim jest nieodpłatny.
Zapisy – nie jest to warunek uczestnictwa, ale jest to ważne z punkt widzenia organizacyjnego: http://bit.ly/rejestracja_debata_smog

Polecamy!