710Czyste powietrze w Krakowie? Tak!

Nasze nawyki komunikacyjne, ale i to czym palimy w piecach, jak traktujemy otaczającą zieleń – to wszystko składa się na jakość powietrza w Krakowie.

Pyły zawieszone PM2,5, PM10, benzo(a)pireny, tlenki azotu są elementami, bez których powietrze jest lepsze. Jednak, mieszkając i korzystając z miasta, sami też naszymi decyzjami odpowiadamy za ich poziom w powietrzu. Im jest ich więcej, tym częściej chorujemy, opuszczamy szkołę, przebywamy na zwolnieniu.

Czy chcę oddychać czystym powietrzem? Zasadniczo, każdy i każda bez wahania odpowie: TAK! W zależności od dystansu i upodobań, spróbujmy na początek naszych zmian nawyków komunikacynych, zamiast codziennie wsiadać do samochodu więcej chodzić. A może też zacznijmy jeździć rowerem i transportem zbiorowym w dojazdach do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy.

Życie w mieście bez używania samochodu jest możliwe. Podpierając się danymi liczbowymi wiemy, że na przykład w 3 razy większym od Krakowa Berlinie, jest 318 aut na 1000 mieszkańców. W Krakowie to aż 521 samochodów na 1000 mieszkańców! Dlaczego tak różnimy się od mieszkańców Berlina?

Kraków już dziś otwiera się na rowerzystów

Jadąc rowerem możemy skorzystać z:
– 175 km infrastruktury rowerowej,
– 90 ulic z kontraruchem rowerowym,
– 1600 stojakami = 3200 miejscami postojowymi.

Nowoczesna komunikacja zbiorowa

Również komunikacja zbiorowa w Krakowie się rozwija. Po mieście jeździ jeden z najnowocześniejszych taborów w Polsce. Wybierając tramwaj nie musimy myśleć o miejscu parkingowym. Jadąc autobusem mamy czas na lekturę. A dzieci do ukończenia szkoły podstawowej podróżują w czasie trwania roku szkolnego – bezpłatnie.

Rys. Anna Zabdyrska