Rozpoczynamy kampanię “Czyste powietrze w Krakowie. Kampania edukacyjno-informacyjna o smogu i mobilności aktywnej”.

Dzięki wspariu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczynamy w kwietniu, a zakończymy w październiku projekt mający na celu podniesienia wiedzy nt. przyczyn zanieczyszczenia powietrza, skutków środowiskowych i społecznych tego zjawiska, sposobach zmniejszenia niskiej emisji i ograniczania zanieczyszczenia powietrza w Krakowie i Małopolsce.

Zadanie będzie się składało z 2 głównych komponentów:

1. edukacyjnego skierowanego do uczniów i nauczycieli:
– opartego o rekrutację szkół,
– a następnie przeprowadzeniu 100 godzin warsztatów w szkołach z zastosowaniem gotowych scenariuszy lekcji „Smog w szkole, czyli o zanieczyszczeniu i poprawie jakości powietrza”. Warsztaty odbędą się w Krakowie oraz w gminach ościennych.

2. kampanii edukacyjno-informacyjnej o sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza powodowanym przez transport, na którą będą składały się:
– plakaty dla szkół oraz zawieszone na słupach ogłoszeniowych,
– opracowanie infografik do publikacji w Internecie,
– aktualizacja DaRoPlanu – planu czystego transportu rowerowego (wersja drukowana i online).

Zapraszamy nauczycieli do zgałaszania zapotrzebowania na warsztaty nt. jakości powietrza w szkołach.