Nasz zespół od dawna angażuje się w działania i kampanie miejskie dotyczące jakości krakowskiego powietrza. W ramach Fundacji Otwarty Plan chcemy kontynuować tę pracę. Obecnie zaczynamy projekt „Czyste powietrze w inteligentnym mieście”, w którym pokażemy jak chronić powietrze poprzez codziennie i długoterminowe działania.

Poprawa złej jakości powietrza w Krakowie to jedno z największych wyzwań przed jakim stoją obecnie władze miasta i my – mieszkańcy. Bez względu na to, jak potoczą się losy uchwały zakazującej palenia węglem, potrzebne są zdecydowane działania obejmujące cały wachlarz możliwych rozwiązań. Stawką w grze jest zdrowie Krakowian.

Chcemy pokazać również, że działania zmierzające do poprawy jakości powietrza wpisują się w realizację idei inteligentnego miasta – smart city, czyli miasta, które rozwija się w sposób zrównoważony z uwzględnieniem ochrony środowiska i wzrostu jakości życia mieszkańców.

Co więcej, bez zaangażowania mieszkańców i ich aktywności w współtworzenie przestrzeni miejskiej realizacja tej idei nie jest możliwa. Dlatego też…

Zapraszamy Cię serdecznie do udziału w projekcie „Czyste powietrze w inteligentnym mieście”!

Co zaplanowaliśmy?

  • Ankieta on-line

Stworzyliśmy ankietę Miasto dla ludzi i przyrody, w której znajdziesz pytania dotyczące wybranych elementów przestrzeni miejskiej, najbardziej wpływających na jakość powietrza w Krakowie, jak: TRANSPORT, ZIELEŃ oraz sposoby pozyskiwania ENERGII, potrzebnej do ogrzewania naszych mieszkań, domów oraz placówek publicznych. Chcemy poznać Twoją opinię na te tematy. Wyniki ankiety pomogą nam przygotować program jesiennych spotkań z mieszkańcami oraz zaplanować działania, które spotkają się z Twoimi oczekiwaniami.

  • Spotkania z mieszkańcami Krakowa

W październiku 2014 r. zorganizujemy 6 spotkań z mieszkańcami z następujących rejonów Krakowa: Starego Podgórza, Dębnik oraz Starego Miasta wraz z Kazimierzem. W każdym z 3 rejonów odbędą się 2 kilkugodzinne spotkania. Pierwsze spotkania będą dotyczyły przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza oraz sposobów jego ograniczania. Nasi eksperci przekażą uczestnikom cenną wiedzę m.in. na temat efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, rozwiązań zrównoważonego transportu oraz zieleni miejskiej. Na drugim spotkaniu będziemy wspólnie diagnozować problemy ekologiczne występujących w danym rejonie i tworzyć rozwiązania, które mogą być skutecznie zrealizowane. O szczegółach spotkania będziemy informować już w najbliższym czasie.

  • Infografika „ Jak chronić powietrze w mieście?”

Przygotowujemy infografikę, którą już wkrótce udostępnimy na naszej stronie. Podróżując wirtualnie przez Kraków, poznasz kilka ważnych faktów dotyczących zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby, jak je chronić.

  • Baza DOBRYCH PRAKTYK

Narzekamy i narzekamy – czas więc na inspirację poprzez pozytywne przykłady działań ekologicznych już zrealizowanych na terenie Krakowa, wpływających bezpośrednio lub pośrednio na poprawę jakości powietrza. Ty też możesz włączyć się do tworzenia bazy!Tzw. dobre praktyki (kolektory i baterie słoneczne na budynkach publicznych, parkingi dla rowerów, ogrody miejskie itd.) będą opisane i zaznaczone na wirtualnej mapie Krakowa. Już wkrótce na tej stronie.


Projekt “Czyste powietrze w inteligentnym mieście – edukacja ekologiczna i aktywizacja mieszkańców Krakowa” współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie