Dlaczego kryzys klimatyczny powinien być rozumiany i rozwiązywany w kategoriach sprawiedliwości? Jakie są powiązania między kryzysem klimatycznym, rasizmem, kolonializmem i historyczną oraz współczesną przemocą? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w broszurze “Kryzys klimatyczny jako kwestia sprawiedliwości”. 

Po pierwsze, musimy zrozumieć, że kryzys klimatyczny dotyka wszystkich – ale nie w równym stopniu. Ci, którzy cierpią najbardziej, najmniej się do niego przyczyniają. Co warto podkreślić, często nie mają możliwości decydowania o środkach i strategiach przeciwdziałania kryzysowi. 

Po drugie, relacje kolonialne w przeciwieństwie do tego, czego uczymy się w szkołach, nie są naszą przeszłością. Kolonialność i rasizm są głęboko zakorzenione w obecnych globalnych, narodowych, regionalnych i lokalnych systemach, jak również w jednostkach. 

Wreszcie, jednym z pilnych działań, które musimy podjąć, jest tworzenie i wspieranie nowego paradygmatu sprawiedliwości klimatycznej. 

Dodatkowo, wiedzę na temat edukacji, sprawiedliwości klimatycznej i zmian klimatu można pogłębić dzięki  wykładowi Vanessy Andreotti “Gesturing towards decolonial futures”