Zapraszam wszystkie osoby członkowskie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego do badania. Badanie jest skierowane do osób członkowskich Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w wieku powyżej 16 lat. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi narzędziami. Proszę o przeczytanie instrukcji zanim zaczniesz pracę. Chciałabym Cię zapewnić, że odpowiedzi, których udzielisz są całkowicie anonimowe i nie będą finalnie powiązane z konkretną osobą. Wyniki badań, w których bierzesz udział pozwolą mi lepiej zrozumieć działania młodzieży w kontekście aktywizmu klimatycznego. 

W narzędziach badawczych poniżej możesz też zauważyć słowa, które zawierają X – to tak zwane iksatywy, dzięki którym język ankiety jest bardziej inkluzywny. Mam nadzieję, że dla Ciebie będzie to ok!

Zdaje sobie sprawę, że ankieta indywidualna jest rozbudowana. Wynika to z potrzeby szerokiego i pogłębionego badania jakie zostało zaplanowane. Będę wdzięczna za nie zniechęcanie się i znalezienie około godziny.

Dziękuję za wsparcie i poświęcony czas na wzięcie udziału w badaniu!

Jeśli chciałbyxś dołączyć do osób, z którymi przeprowadzam wywiady indywidualne napisz na maila: magdalena.klarenbach@doctoral.uj.edu.pl

Linki do:

Ankiety indywidualnej dla członkxw Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (ok. 60 min) do 21 października

Partycypacyjnego kalendarium Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (ok. 20 min) do 31 października

Ankiety dla grup lokalnych Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (ok. 20 min) do 31 października

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Energia przyszłości – badanie opinii członkxw Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce

Głównym celem projektu pt.  “Energia przyszłości – badanie opinii członkxw Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce” jest zbadanie opinii młodzieży zaangażowanej w działalność w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK) w Polsce i określenie, jaki stosunek osoby członkowskie MSK mają do różnych źródeł pozyskiwania energii oraz czy wiążą to zagadnienie z wizją przyszłości świata. 

W ramach projektu przewidziane jest: 

  1. Desk research czyli identyfikacja dostępnych zbiorów danych, wskaźników związanych z badanym problemem, opracowanie zbioru potencjalnych zmiennych  

2.  Badanie osób członkowskich MSK będzie składało się z dwóch części:

  • Badanie ilościowe metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) 
  • Badanie jakościowe metodą IDI (Individual In-depth Interview) 

3. Opracowanie metryczki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 

4. Partycypacyjne Kalendarium Młodzieżowego Strajku Klimatycznego