Zapraszam wszystkie osoby członkowskie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego do badania. Badanie jest skierowane do osób członkowskich Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w wieku powyżej 16 lat. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi narzędziami. Proszę o przeczytanie instrukcji zanim zaczniesz pracę. Chciałabym Cię zapewnić, że odpowiedzi, których udzielisz są całkowicie anonimowe i nie będą finalnie powiązane z konkretną osobą. Wyniki badań, w których bierzesz udział pozwolą mi lepiej zrozumieć działania młodzieży w kontekście aktywizmu klimatycznego. 

W narzędziach badawczych poniżej możesz też zauważyć słowa, które zawierają X – to tak zwane iksatywy, dzięki którym język ankiety jest bardziej inkluzywny. Mam nadzieję, że dla Ciebie będzie to ok!

Zdaje sobie sprawę, że ankieta indywidualna jest rozbudowana. Wynika to z potrzeby szerokiego i pogłębionego badania jakie zostało zaplanowane. Będę wdzięczna za nie zniechęcanie się i znalezienie około godziny.

Dziękuję za wsparcie i poświęcony czas na wzięcie udziału w badaniu!

Jeśli chciałbyxś dołączyć do osób, z którymi przeprowadzam wywiady indywidualne napisz na maila: magdalena.klarenbach@doctoral.uj.edu.pl

Linki do:

Ankiety indywidualnej dla członkxw Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (ok. 60 min) do 5 października

Partycypacyjnego kalendarium Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (ok. 20 min) do 31 października

Ankiety dla grup lokalnych Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (ok. 20 min) do 31 października

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Energia przyszłości – badanie opinii członkxw Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce

Głównym celem projektu pt.  “Energia przyszłości – badanie opinii członkxw Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce” jest zbadanie opinii młodzieży zaangażowanej w działalność w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK) w Polsce i określenie, jaki stosunek osoby członkowskie MSK mają do różnych źródeł pozyskiwania energii oraz czy wiążą to zagadnienie z wizją przyszłości świata. 

W ramach projektu przewidziane jest: 

  1. Desk research czyli identyfikacja dostępnych zbiorów danych, wskaźników związanych z badanym problemem, opracowanie zbioru potencjalnych zmiennych  

2.  Badanie osób członkowskich MSK będzie składało się z dwóch części:

  • Badanie ilościowe metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) 
  • Badanie jakościowe metodą IDI (Individual In-depth Interview) 

3. Opracowanie metryczki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 

4. Partycypacyjne Kalendarium Młodzieżowego Strajku Klimatycznego