Działasz na rzecz czystego powietrza i powstrzymania kryzysu klimatycznego? Chcesz założyć alarm smogowy lub w inny sposób zmobilizować lokalną wspólnotę? Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla lokalnych liderów zaangażowanych w działania na rzecz dobrej atmosfery: czystego powietrza i stabilnego klimatu.

Szkolenie DOBRA ATMOSFERA W DZIAŁANIU to dwa dni wypełnione kreatywną pracą warsztatową oraz wykładami ekspertów, a także szansa na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z liderami i aktywistami z całego Dolnego Śląska. Osobom uczestniczącym zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Termin: 6-7.09.2019
Miejsce: Hotel Caspar, Pl.Piastowski 28, 58-560 Jelenia Góra

Prosimy o wypełnienie FORMULARZA APLIKACYJNEGO do dnia 30 sierpnia 2019 roku: https://tinyurl.com/yy2qc7ct

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. O wyborze uczestników warsztatów mogą zdecydować informacje wpisane w formularz, dlatego prosimy o jego dokładne wypełnienie. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane drogą mailową na podany adres.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY

✔️ Przedstawienie projektu i celów szkolenia
✔️ Jak ograniczyć niską emisję i powstrzymać eskalację kryzysu klimatycznego? – koszty i korzyści – wykład wprowadzający Marcina Popkiewicza
✔️ Jak skutecznie uświadamiać zagrożenia dla ludzi i środowiska związane z niską emisją i skutkami kryzysu klimatycznego? Metody oddziaływania i techniki wpływu społecznego
✔️ Działania społeczne i aktywizowanie obywateli – pozytywne przykłady i dobre praktyki.

DZIEŃ DRUGI

✔️ Budowanie lokalnych koalicji antysmogowych
✔️ Planowanie działań antysmogowych i proklimatycznych
✔️ Oddziaływanie medialne: strategie i narzędzia komunikacyjne
✔️ Psychologia środowiskowa i kultura regeneracji – jak troszczyć się o świat troszcząc się o siebie?
✔️ Podsumowanie i ewaluacja

PROWADZĄCY

Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. pisarz, naukowiec, menedżer, tłumacz oraz autor setek artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów i energii. Ekspert i szkoleniowiec, popularyzator nauki, dziennikarz. Współredaktor serwisu Nauka o klimacie. Autor m.in. szeroko komentowanego “Świata na rozdrożu” (2012) oraz książki “Rewolucja energetyczna – ale po co?”, poświęconej transformacji energetycznej.

Aneta Osuch – wykształcenie wyższe filozoficzne (UWr), w tym uprawnienia pedagogiczne, obecnie kończy psychologię (SWPS). Od 2008 r. uczestniczy w realizacji projektów dotyczących edukacji ekologicznej, edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Prowadzi zajęcia dot. gospodarki odpadami, zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, praw człowieka i zwierząt oraz ochrony przyrody. Koordynatorka licznych działań i akcji ekologiczno-edukacyjnych, posiada doświadczenie w realizacji aktywnych zajęć ekologicznych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych (w tym nauczycieli i studentów) i seniorów. Udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym traumy i depresji klimatycznej. Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej oraz Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych, a także licznych kursów przygotowujących do prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej i globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław i aktywistka klimatyczna.

Arkadiusz Wierzba – polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Współpracuje z Fundacją EkoRozwoju i Stowarzyszeniem EKO-UNIA przy projektach związanych m.in. z problematyką zmian klimatu i jakości powietrza, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji, praw człowieka i zwierząt. Absolwent II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, Szkoły Strażników Klimatu, Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz licznych kursów i warsztatów przygotowujące do roli edukatora, trenera i kampaniera. Edukator w EkoCentrum Wrocław. Działacz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Fundacji WWF Polska.